construction work, work, garden-2698790.jpg

De tuin uitgraven

Als jij optimaal gebruik wil maken van de ruimte in je tuin is het nodig dat deze een goede basis heeft. Zo’n basis zal doorgaans bestaan uit ophoogzand onder je bestrating en tuinaarde onder je plantenborders. Voordat je deze basis kan storten in je tuin zal de tuin echter moeten worden uitgegraven. Hieronder staan een aantal uitgraaftips:

Hoe te graven
De diepte van uw bovengrond, de kwaliteit van de drainage en of uw perceel al dan niet eerder is bebouwd, zullen allemaal de vereiste graafmethode bepalen. Enkele en dubbele graafwerkzaamheden zijn de meest effectieve en arbeidsefficiëntie graaftechnieken. Zorg voor het graven dat de grond vrij is van onkruid.

Enkele Graafwerkzaamheden (Enkel Graven)
Gebruik deze methode op regelmatig gevormde percelen, waarbij het belangrijk is dat de grond een gelijkmatige textuur heeft. Enkelvoudig graven is ook nuttig wanneer grote hoeveelheden organisch materiaal moeten worden verwerkt.

 • Graaf loopgraven uit tot een diepte van een schop, bekend als een ‘spit’, en ongeveer 30 cm (12 inch) breed.
 • Plaats de grond vanaf de eerste greppel op de grond aan de voorkant en werk achteruit langs het perceel, waarbij je de grond van elke volgende greppel in de voorkant verandert.

Dubbel graven
Dubbel graven is handig wanneer de drainage moet worden verbeterd of als de grond niet eerder is bewerkt. Dit is een tijdrovend proces, maar is het harde werk waard en zal resulteren in goede grond.

 • De grond wordt bewerkt tot een diepte van twee schoppen in plaats van één, en het is essentieel om de twee grondlagen (ondergrond en bovengrond) gescheiden te houden. Hiervoor kan de onderste helft van de sleuf ter plaatse worden uitgegraven.
 • Verwijder de grond van de bovenste en onderste spitten van de eerste greppel en van de bovenste spit van de tweede en plaats deze op de grond in drie afzonderlijke, duidelijk gemarkeerde stapels.
 • De grond kan dan worden overgebracht van het onderste spit van de tweede geul naar de basis van de eerste geul en van het bovenste spit van de derde geul naar de bovenkant van de eerste. Dit zorgt ervoor dat de boven- en ondergrond gescheiden blijven.
 • Ga door met het graven van greppels op dezelfde manier, totdat je het einde van het bed bereikt waar de grond die is bespaard uit de eerste greppel kan worden gebruikt om de juiste lagen in de laatste greppel te vullen.

Eenvoudig graven
Deze graafmethode is geschikt voor het reinigen van het bodemoppervlak van vuil en niet-persistent onkruid. Dit is vaak de beste optie om te werken met onregelmatig gevormde bedden of rond bestaande planten.

 • Til eenvoudig een schop grond op, keer hem om en laat hem terug in zijn oorspronkelijke positie.

Geen graafmethode
Als je een slechte rug heb, geef je misschien de voorkeur aan deze methode boven andere graaftechnieken. Het is handig voor groenteplots die organisch materiaal moeten toevoegen.

 • Zorg ervoor dat uw grond onkruidvrij en vlak is.
 • In de late herfst verspreidt je mest of compost over het oppervlak van het bed en wormen zullen het werk doen om het op te nemen door het in de grond te brengen.
 • Verdere mest kan tijdens het groeiseizoen worden aangebracht. Door dit proces jaarlijks te herhalen, blijft uw grond vruchtbaar.

Grond voorbereiden op zaad
Tilth voor zaaien Een ’tilth’ is een fijn bodemoppervlak dat essentieel is voor het ontkiemen van zaden. Een ondergrond moet een goed contact tussen zaad en aarde garanderen, zodat vocht gemakkelijk kan worden opgenomen.

 • Maak zaaibedden ongeveer een maand voor het zaaien klaar door de grond te graven en vervolgens aan het weer over te laten.
 • Verdeel vlak voor het zaaien de resterende bosjes grond met een hark, egaliseer de grond door er lichtjes op te trappen en hark het oppervlak om het een fijne laag te geven.