Hoe infiltratieputten overstromingen en wateroverlast helpen beperken

Infiltratieputten spelen een essentiële rol bij de bescherming van stedelijke omgevingen tegen overstromingen. Door de toenemende verstedelijking en verharde oppervlakken zoals wegen en gebouwen, kan regenwater niet goed infiltreren in de bodem, wat leidt tot een ophoping van overtollig vocht dat vervolgens dreigt te overstromen tenzij het onmiddellijk wordt behandeld. Infiltratieputten bieden een effectieve oplossing voor dit probleem.

Wat zijn infiltratieputten? 

Infiltratieputten zijn ondergrondse reservoirs die ontworpen zijn om regenwater op te vangen en het langzaam in de omringende grond te laten sijpelen via infiltratie – wanneer water door de poreuze wanden van een infiltratieput sijpelt en in de omringende grond dringt. Hier zijn een paar manieren waarop infiltratieputten overstromingen of wateroverlast helpen voorkomen:

Water vasthouden

Infiltratieputten hebben de capaciteit om grote hoeveelheden regenwater op te slaan, waardoor afvoersystemen worden ontlast tijdens perioden van hevige neerslag en het risico op overbelasting van rioleringen en oppervlaktewateren wordt verminderd. Dit verlicht ook de druk op drainagenetwerken tijdens extreme gebeurtenissen.

Vertraagde afvoer

Infiltratieputten zorgen voor een vertraagde afvoer van het regenwater dat erin wordt opgevangen. Na verloop van tijd wordt het water geleidelijk afgevoerd naar de bodem, waardoor piekafvoeren worden voorkomen en het risico op overstromingen afneemt.

Aanvulling grondwater

Door regenwater direct in de bodem te infiltreren, helpen infiltratieputten grondwaterbronnen aan te vullen – vooral belangrijk in regio’s met een lager grondwaterpeil – waardoor de voorraden worden ververst en uitdroging van het grondoppervlak wordt voorkomen.

Waterzuivering

Infiltratieputten spelen een integrale rol bij het zuiveren van regenwater. Terwijl het door de grond sijpelt, worden verontreinigende stoffen en verontreinigingen verwijderd, waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater behouden blijft en de druk op het oppervlaktewater wordt verlicht.

Het gebruik van infiltratieputten als onderdeel van een effectief waterbeheersysteem is van vitaal belang, vooral in stedelijke omgevingen met beperkte ruimte. Door dergelijke putten te installeren kunnen overstromingen en wateroverlast drastisch worden verminderd, waardoor zowel de veiligheid als de duurzaamheid in steden toeneemt.

Bron: https://www.infiltratieputten.nl/